Referaty
M. Rozwadowski, G.Wyszyńska-Pawelec: Wyniki leczenia chirurgicznego raka dna jamy ustnej w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS CMUJ, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 02.2007 - wyróżnienie 04.2008

M.Rozwadowski, G. Wyszyńska-Pawelec, J.Zapała, T.Bronicki: Wyniki leczenia chorych z rakiem dna jamy ustnej w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS UJ CM w Krakowie, VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Wałbrzych - Zamek Książ, 09.2007

M.Rozwadowski: Ocena wyników leczenia raka dna jamy ustnej, Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa, 05.2008

M.Rozwadowski: Analiza metod i wyników leczenia chorych z rakiem dna jamy ustnej, III Forum Lekarzy WSS im.L.Rydygiera, Kraków 04.2009

Publikacje
M.Szuta, J.Zapała, M.Kurek, M.Rozwadowski: Taktyka postępowania z regionalnym układem chłonnym u chorych z rakiem wargi dolnej -doświadczenia własne, Poradnik Stomatologiczny 2005,V,11,14-20

G.Wyszyńska-Pawelec, M.Dyląg, M.Rozwadowski, P.Szczurowski, J.Zapała: Obrażenia twarzoczaszki u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo -Twarzowej UJ CM w Krakowie w latach 2002 - 2006, Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 2007, II 3-4, 82-87

J.Zapała, P.Dubis, M.Rozwadowski, M.Kurek, G.Wyszyńska-Pawelec, Taktyka postępowania z ciałami obcymi w obrażeniach twarzy, Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 2007, II 3-4, 98-102